SEGUNDO PROGRAMA DE EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AKROS CÍA. LTDA.